Home About us Contact
 
Introduceding Islam
Lessons & Lectures Lessons & Lectures
Miracles of Islam
Discovering QuraŽan
Way to Islam
Topics that move
Online Library
Islamic Television
Islamic Links
 
 
 
 
 
    Unbenanntes Dokument

Kurani dhe truri

 

Duke folur për një prej krerëve të idhujtarëve, i cili e ndaloi Muhamedin të falej në Qabe, në Kuran thuhet:

 

“Jo! Nëse ai nuk ndalon, Ne do ta kapim atë prej naasijeh (1).Nasijeh gënjeshtare dhe mëkatare.” (Kuran, 96: 15-16)

 

Përse Kurani e përshkruan pjesën e përparme të kokës si gënjeshtare e mëkatare? Cila është lidhja midis kësaj pjese, nga njëra anë dhe gënjeshtrës e mëkatit, nga ana tjetër? Po të shikojmë ndërtimin e trurit (fig. 12), vëmë re se në këtë vend ndodhet pjesa paraballore e trurit. Çfarë thonë fiziologët për funksionin e kësaj zone? Libri “Bazat e Anatomisë dhe Fiziologjisë” thotë për këtë zonë: “Motivimi dhe parashikimi për të planifikuar dhe filluar lëvizjet ndodhin në pjesën e përparme të lobeve ballore, në zonën paraballore.” (2) Gjithashtu, libri thotë: “Për shkak se zona paraballore merr pjesë në motivim, mendohet se ajo është qendra përgjegjëse për agresionin …“ (3)

 

bild_1

Figura 12: Regjionet funksionale në hemisferën e majtë të korteksit cerebral. Zona paraballore gjendet në pjesën e përparme të korteksit cerebral (Essentials of Anatomy & Physiology, Seeley and others, f. 210.)

 

Kjo pjesë e trurit pra është përgjegjëse për planifikimin, motivimin dhe fillimin e veprimeve të mira apo të këqija, si dhe për thënien e gënjeshtrave apo të vërtetave. Kështu, është mjaft e saktë ta përshkruash pjesën e përparme të kokës, ashtu siç përshkruhet në Kuran si gënjeshtare apo mëkatare, kur dikush gënjen apo bën mëkate.

Sipas Prof. Keith L. Moore ky funksion i zonës paraballore është zbuluar nga shkencëtarët vetëm në gjashtëdhjetë vitet e fundit. (4)

 

_______________________________________________________________________________________

 

(1) Pjesa e përparme e kokës.

(2)“Essentials of Anatomy and Physiology”, Seeley dhe të tjerët, f. 410.

(3) “Essentials of Anatomy and Physiology”, Seeley dhe të tjerët, f. 211.

(4) “El-Exhaz fii el-Nasijeh (The Scientific Miracles in the Front of the Head)”, Moore dhe të tjerët, f. 41.