Home About us Contact
 
Introduceding Islam
Lessons & Lectures Lessons & Lectures
Miracles of Islam
Discovering QuraŽan
Way to Islam
Topics that move
Online Library
Islamic Television
Islamic Links
 
 
 
 
 
   

Кои сме ние?


Unbenanntes Dokument

 

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

Хвала на Всевишния Аллах (та-ала), благословия и мир над нашият пророк Мoхаммед. Благодарим на Аллах (та-ала), Господаря на световете, че ни дава възможност да действаме по Неговия път. И се надяваме на Неговата подкрепа, никъде освен при него няма нито сила, нито подкрепа. Търсим закрилата на  Аллах, Създателя на всичко, което съществува, от лошотията на нашите душите и от безполезното знание.

Моля се на Аллах (та-ала) за Неговото напътствие, защото когото Аллах иска да напъти - той е напътен и когото Аллах оставя в заблуда - той е заблуден. Свидетелствам, че няма друг Бог освен Аллах и свидетелствам, че Мохаммед (salla-llahu `alaihi wasallam = Аллах да го благослови и с мир да го дари) е Негов раб и пратеник.

Нека Аллах (та-ала) да приеме делата ни като усилие по пътя Му и да ни прости грешките.

 

Скъпи братя и сестри, скъпи гости

Добре дошли

Приветстваме ви с “Добре дошли” на нашата интернет страница! С нея искаме да ви помогнем да се запознаете с първоначалната форма на žсляма.

Искаме да премахнем възникналите недоразумения, които са сложили траен отпечатък върху общо познатата корица на žсляма и да опровергаем създадените от тези недоразумения предразсъдъци.

Ще се опитаме да Ви представим широк спектър от знания, за да можете да погледнете по нов начин на žсляма и да го изживеете положително. Ще ви покажем пътя към АЛЛАХ, ЕДИНИЯ и ЕДИНСТВЕНИЯ Бог. Искаме да въведем в обществото възможностите, които ни предоставя нашата религия, подпомагайки интеграцията. 

Не сме ислямска групировка или секта, а практикуваме и учим на класическия-сунитски ислям на Ахл-с-Сунна уа-л-Джама’а, към която се числят множеството от мюсюлманите.

Освен това искаме да обърнем внимание, че нашите програми и цели не са комерсиално насочени и че ние не представляваме интересите на някоя определена организация.

Всеки има право да публикува съдържанието на тази страница без да го променя, чрез посочване на източника!

Way-to-Allah.com


2

 

Нашите Линк-банери

 

Аллах (та-ала) казва в Корана:

И кой има по-хубаво слово от онзи, който зове към Аллах и върши праведни дела, и казва: “Аз съм отдаден!” (Сура 41:33)

Призовавай към пътя на твоя Господ с мъдрост и хубаво поучение, и спори с тях по най-хубавия начин! Твоят Господ най-добре знае кой се е отклонил от Неговия път и знае напътените.” (Сура 16:125)

А който търси друга религия освен Исляма, тя не ще му се приеме и в отвъдния живот той е от губещите.” (Сура 03:85)

 

Пророкът Мохаммед (с.а.с.) е казал:

{Този, който търси добри дела, ще получи същата награда, като тези, които го      следват ... }  (предаден от сахих Муслим)

{... ÚêÛĘĐ áŐ Ò Аллах, ако Аллах покаже само на един единствен човек правия път чрез теб, то това е по-добро за теб, отколкото да си имал червени камили.* } *“червени камили” е символ за “нещо много стойностно” (Предаден от сахих Муслим)

 

Ако този сайт Ви харесва, помогнете ни да му правим реклама. Аллах да Čи дари с успех в този и в отвъдния живот.