Home About us Contact
 
Introduceding Islam
Lessons & Lectures Lessons & Lectures
Miracles of Islam
Discovering QuraŽan
Way to Islam
Topics that move
Online Library
Islamic Television
Islamic Links
 
 
 
 
 
   

Религиозен диалог

С този религиозен диалог искаме да помогнем да бъдат премахнати упреците и предразсъдъците между исляма, християнството и юдаизма. Искаме да построим мост между тези три културни общности, чиито религии съдържат както прилики и така и разлики, но които вярват съвместно в Бог. Този интер-религиозен проект е призив към запознати с религията лица, като например свещеници, имами, равини и всички учени и религиозни критици, за да намерим чрез диалог съвместни пътища един към друг.

Нека това кътче за срещи да се превърне в една реалистична и сериозна платформа за по-добро разбирателство между народите. Тя трябва да е като упътване за поощряване на помирението между различните религиозни течения.

Защото още в Корана пише:

И спорете с хората на Писанието само по най-хубавия начин, но не и с онези от тях, които угнетяват, и кажете: “Вярваме в низпосланото на нас и в низпосланото на вас. Нашият Бог и вашият Бог е един и същ. Ние сме Нему отдадени.”” (29:46)

Кажете: “Вярваме в Аллах и в низпосланото на нас, и в низпосланото на Ибрахим и Исмаил, и Исхак, и Якуб, и родовете [му], и в дареното на Муса и на Иса, и в дареното на пророците от техния Господ. Разлика не правим между никого от тях и на Него сме отдадени.”” (2:136)

Началото на диалога поставя д-р Ламиа Шахин с текста “Пътят”

 

Моля изпращайте ни материалите си с подател, длъжност, заглавие на

info@way-to-allah.com

Представителите на Way-to-Allah e.V. ще се радват.