Home About us Contact
 
Introduceding Islam
Lessons & Lectures Lessons & Lectures
Miracles of Islam
Discovering QuraŽan
Way to Islam
Topics that move
Online Library
Islamic Television
Islamic Links
 
 
 
 
 
    Unbenanntes Dokument

Кратка биография

 

 

Абу-р-Рида Мухаммед Ибн Ахмад Ибн Рассул, роден 1929 в Масарат-Самакат (Египет). Автор и издател на мнoгoбройни книги, които са издадени най-вече в „Ислямска библиотека“. През 1960 г. се записва в университета в Кьолн и на 30.05.1968 му беше дадене титлата „магистър”, след като взел държавните изпити по темите „Езици и литература на ислямските народи в миналото и в новата история“ и  „Немското наказателно право“. Дисертацияата му със заглавие „За значението на юристическата личност в ислямското право“ била оценена положително от немските му професори, но докторската титла не му била дадена по драматични обстояателства, които били предмет на разглеждане в пресата и в съда.

 

Той превел Корана под заглавието „Приблизителното значение на Корана” както и „Откъси от Сахих ал-Бухари”. Освен това е издал справочници, които се използват из цялата страна от институциите в немските университети.  Към тях спадът „Лан табур”, (тематичен регистът на Корана), „От сунната на пророка”, „Немският мюфтия” и „Справочник на мюсюлманката”. Написал е историята на хиджра под името „Пътят към Ятриб”, „Братството в Исляма”, „Ибрахим, алейхи салам в Корана”, „Разводът в ислямската правна система”, „Последното послание на Аллах”, „Постенето през месец рамадан”, „Немският халифат”, „Русият имам”, „Джихад” и „Цитати за мюсюлманите”. Книгата му „Какво е Исляма?” се продава и преиздава 10 години в немскоговорящите страни в хиляди ексемпляри.

 

Издател е също така на мнoгoбройни книги за арабския език, детски книги и книги за изкуството в Исляма, които се намират в списъка на „Исляамска библиотека“.

 

Всеки път, като го попитат, как е постигнал всичките тези успехи отговаря: „Това е благосклонността на Господаря ми; и успеха ми се дължи само на Аллах!“

 

Що се отнася до убеждението му, той се определя като мюсюлманин по чистия път на нашия пророк Мухаммед (с.а.с) и следва съвестно Корана и Сунната, затова не е нито суфист нито шиит, нито пък привърженик на каквато и да е било друга група.

 

Уважава постиженията на четирите ислямски школи, които имат големи заслуги и когато е необходимо в книгите си посочва техните мнения.

 

Германия 09/2007