Home About us Contact
 
Introduceding Islam
Lessons & Lectures Lessons & Lectures
Miracles of Islam
Discovering QuraŽan
Way to Islam
Topics that move
Online Library
Islamic Television
Islamic Links
 
 
 
 
 
   

ПОКЛОНЕНИЕТО ХАДЖ



Същност на поклонението хадж

Поклонението хадж е повелено през деветата година от преселението. То се изпълнява през месец зилхидждже и представлява служене с тялото и с имота, като се извършват определени обреди.

За поклонението хадж Мухаммед, саллелаху алейхи ве селлем, е казал, че онзи, който извърши поклонението хадж заради Аллах и се предпазва от лоши слова и поведение, се връща от хадж пречистен като новороден.

Всевишния Аллах повелява: Първият Дом, съграден за хората, е в Бека – благословен и за напътване на народите.

(Бека е едно от имената на Мекка, където е построен първият Дом за поклонение – Каба.)

В него има ясни знамения – мястото на Ибрахим, – и който влезе там, е в безопасност. И дълг на хората към Аллах е поклонението хадж при Дома – за онзи, който може да отиде, а който откаже – Аллах не се нуждае от световете. (3: 96–97)

Това е най-големият годишен религиозен събор, който човечеството познава. Там мюсюлманите се срещат, опознават и си сътрудничат. Поклонението хадж категорично изразява универсалността на Исляма, мюсюлманското братство и равенство, без оглед на раса, националност и класа.

То е напомняне за Съдния ден, когато хората ще застанат равни пред Аллах.


Условия за поклонението хадж

Поклонението хадж е задължение за всеки мюсюлманин, който е:

• нормален;

• в зряла възраст;

• свободен;

• притежател на средства, за да отиде;

• здрав, за да може да отиде.

Задължителните обреди са:

1) Обличане на ихрам – две части плат, с които по определен начин се загръща тялото.

2) Престояване в местността Арафат – всички хаджии в определен ден престояват заедно от обяд до залез и отправят дуа.

3) Обход на Каба при посещението (таваф – седем обиколки около Каба).



Видове хадж

Има три вида хадж:

• Ифрад – не се обвързва с умра и се извършва с намерение само за хадж;

• Теметту – изпълнява се с намерение за умра и хадж, като поотделно се облича ихрам;

• Къран – изпълнява се с намерение за умра и хадж с еднократно обличане на ихрам.

Наградата за приет хадж по думите на Мухаммед, саллелаху алейхи ве селлем, е дженнет. Онзи, който има възможност и не го изпълни, няма пречка да умре като друговерец.


Поклонение умра

Умра представлява посещаване на светите места извън времето за поклонението хадж. То не замества поклонението хадж и не е задължително. Поклонението умра също е свързано с изпълнение на определени обреди. Най-голямо въздаяние има за умра, извършена през месец рамазан. Мухаммед, саллелаху алейхи ве селлем, е казал:

За онзи, който извърши посещение умра през месец рамазан, има награда, колкото за поклонение хадж.





       
| главна страница | ибадет | карта на сайта |