Home About us Contact
 
Introduceding Islam
Lessons & Lectures Lessons & Lectures
Miracles of Islam
Discovering QuraŽan
Way to Islam
Topics that move
Online Library
Islamic Television
Islamic Links
 
 
 
 
 
    Unbenanntes Dokument

Koran o Górach


Książka pod tytułem Earth [Ziemia]  jest podstawowym podręcznikiem na wielu uniwersytetach dookoła świata. Jednym z autorów tej książki jest Profesor Emeritus Frank Press. Był on doradcą Nauki byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych Jimmy’ego Carter’a i przez 12 lat był Prezydentem Krajowej Akademi Nauk w Waszyngtonie DC. Jego książka podaje, że góra ma podziemne korzenie. Te korzenie są głęboko wcielone w ziemie. Tak więc góry mają kształt przypominający kołek.

Oto jak Koran opisuje góry. Bóg powiedział w Koranie:

"Czyż nie stworzyliśmy ziemi łożem, a gór jako kołków?"
(Koran, 78:6-7)

b1

Współcześni geolodzy udowodnili, że góry mają głębokie korzenie pod powierzchnią ziemi i, że głębokość tych korzeni może wielokrotnie przekraczać wysokość gór. Zatem najtrafniejszym słowem opisującym góry na podstawie powyższej informacji jest ‘kołek’, ponieważ większość poprawnie wbitego kołka jest to ta schowana pod powierzchnią ziemi. Historia nauki oznajmia nam, iż teoria gór mających głębokie korzenie była wprowadzona dopiero w roku 1865 przez Astronoma Sir George.

b2

Góry również odgrywają ważną rolę w stabilizacji kopuły ziemi. Powstrzymują one trzęsienia ziemi.

Bóg w Koranie powiedział:

"I On umieścił solidnie stojące góry w ziemi by ona nie trzęsła się z wami..."
(Koran, 16:15)

b3

Podobnie, dzisiejsza teoria płyt tektonicznych utrzymuje, że góry stabilizują ziemię. Ta wiedza dotycząca roli gór jako stabilizatorów ziemi zaczęła być dopiero rozumiana pod koniec lat 1960-ych.

Czy ktokolwiek podczas życia Proroka Muhammeda (niech pokój będzie z nim) wiedział o prawdziwym kształcie gór? Czy ktokolwiek mógłby sobie wyobrazić, że solidne góry które przed sobą widzi sięgają głęboko w głąb ziemi i posiadają korzenie, tak jak udowadniają to dziś naukowcy? Duża ilość książek geologicznych opisując góry, opisuje tylko tą ich cześć, która znajduje się powyżej powierzchni ziemi. To dlatego, że książki te nie zostały napisane przez specjalistów w tej dziedzinie. Jednakże współczesna Geologia potwierdza prawdę wersetów Koranu.

 

        Źródło: Planetaislam.com