Home About us Contact
 
Introduceding Islam
Lessons & Lectures Lessons & Lectures
Miracles of Islam
Discovering QuraŽan
Way to Islam
Topics that move
Online Library
Islamic Television
Islamic Links
 
 
 
 
 
    Unbenanntes Dokument

Powstanie piorunów i grzmotów


b2

Czy ty nie widziałeś,

że Bóg pędzi chmury,

potem je łączy razem,

potem układa je warstwami?

Widzisz przecież,

jak obfity deszcz wylewa się spomiędzy nich.

On zsyła z nieba góry

pełne gradu

i dosięga nim, kogo chce,

i oszczędza, kogo chce.

Blask jego błyskawicy omal nie porywa spojrzenia

(Sura Światło, werset 43)

 

W cytowanym wersecie jasno widać powiązanie gradu z błyskawicami. W magazynie „Meteorology today” opisano ten związek następującymi słowami:

 

„Podczas opadów gradu z bardzo oziębionych, składających się z kryształków lodu chmur, dochodzi do ich naładowania elektrycznego. W momencie zetknięcia ciekłych kropli deszczu z kroplami gradowymi następuje ich zamarznięcie i krople deszczowe tracą swoją wilgoć. Dzięki temu powierzchnia cząstki gradu staje się cieplejsza od kryształku lodu. Kiedy kryształek lodu zetknie się z cząstką gradu dochodzi do pewnego bardzo ciekawego zjawiska: mianowicie, elektrony ciała zimniejszego przechodzą do ciała cieplejszego, w wyniku czego ładują się negatywnie. Ta sama reakcja ma miejsce podczas gdy spotkają się krople deszczu z gradem oraz kiedy małe, naładowane pozytywnie cząsteczki lodu rozpadną się. Mniejsze, naładowane pozytywnie cząsteczki są unoszone na górne warstwy chmur a cząsteczki o ładunku elektrycznym zostają w jej dolnych częściach. Negatywnie naładowane cząstki wyładowują się w postaci błyskawic.” (1)

 

Koran tak opisuje powyżej przedstawione zjawisko:

 

Albo do chmury burzowej na niebie

-w niej są ciemności, grzmot i błyskawica.

Oni obawiając się śmierci,

wkładają palce w swoje uszy w obawie przed piorunami.

Bóg obejmuje niewiernych.

(Sura Krowa, werset 19)

 

Ładunek elektryczny chmury burzowej bierze się z ciągłego rozpadu kropel deszczu. Cząstki naładowane pozytywnie przenoszą się w górne warstwy chmury a naładowane negatywnie pozostają w jej dolnych partiach. W tej sytuacji ziemia będzie naładowana pozytywnie co doprowadzi do powstawania błyskawic.

 

Podczas przenoszenia się cząstki deszczu w górne warstwy chmur dochodzi do jej zamarznięcia.

 

I grzmot głosi Jego chwałę,

i aniołowie-z obawy przed Nim.

On posyła pioruny

i razi nimi kogo chce,

podczas gdy oni dyskutują o Bogu.

A On jest straszny w swojej mocy.

( Sura Grzmot, werset 13)

 

Wielkość chmur deszczowych może dochodzić nawet do 256 km szerokości i 9.000 do 12.000m wysokości. Podstawa takiej chmury jest bardzo ciemna. Z powodu olbrzymiej ilości znajdujących się w niej kropli deszczu, promienie słoneczne nie mogą się przez nią przedostać. Poprzez tą gęstość promienie nie docierają do powierzchni ziemi a człowiek widzi chmurę jako ciemną. Wyższe partie chmury są jednak jaśniejsze. (2)

 

Powstawanie innych zjawisk, o których mowa w cytowanym wersecie, grzmotów i błyskawic wygląda następująco: W chmurze deszczowej w wyniku procesów zamarzania, rozpadu kropli i naelektryzowania, podczas kontaktu z innymi kroplami, zbierają się ładunki elektryczne. W przypadku zebrania takiego ładunku i braku izolacji w postaci np. powietrza dochodzi do wyładowań elektrycznych. Napięcie pomiędzy naładowanymi przeciwnie cząsteczkami może dojść nawet do miliarda wolt. (3)

 

Jak widać w ciemnej chmurze deszczowej dochodzi do wyładowań elektrycznych odbieranych jako pioruny, błyskawice i grzmoty. To, co w wyniku badań i obserwacji opisali naukowcy, opisano już setki lat temu w Koranie.

 

 

(1) C.Donald Ahrens, Meteorology Today: An Introduction to weather, climate and enviroment, wydanie trzecie, West Publishing Company, 1988, St. Paul, s.437

(2) http://webhome idirect.com/ alila/Writings/Physics. Htm; The Quran and Modern Physics.

(3) http://webhome idirect.com/ alila/Writings/Physics. Htm; The Quran and Modern Physics

 

 

źródło: “Cuda Koranu” Harun Yahya; Wrzesień, 2002