Home About us Contact
 
Introduceding Islam
Lessons & Lectures Lessons & Lectures
Miracles of Islam
Discovering QuraŽan
Way to Islam
Topics that move
Online Library
Islamic Television
Islamic Links
 
 
 
 
 
   

Istnienie mikroświata


 

Chwała niech będzie Temu,

który stworzył wszystkie pary

jakie wydaje ziemia

i oni sami,

i te, których oni nie znają.

(Sura Ja Sin, werset 36)

 

On stworzył konie, muły i osły,

abyście ich dosiadali,

a także dla ozdoby.

I On stwarza to, czego wy nie znacie.

( Sura Pszczoly, werset 8)

 

Te koraniczne słowa wskazują na fakt, że na świecie żyje wiele organizmów nie widocznych gołym okiem, o czym oczywiście nie mogli wiedzieć żyjący tysiąc lat temu nomadzi. Inne wersety opowiadające o tych organizmach to np. werset trzeci sury Sabejczycy czy też werset 61 sury Jonasz:

 

Mówią ci, którzy nie uwierzyli:

„ Nie przyjdzie na nas Godzina!”

Powiedz:

„ Tak, Ona z pewnością na was przyjdzie,

na mojego Pana, znającego to, co skryte!”

Nie skryje się przed Nim

nawet ciężar pyłku,

ani w niebiosach, ani na ziemi;

ani mniejsze od tego, ani większe,

co by nie było w Księdze jasnej!

(Sura Sabejczycy, werset 3)

 

I w jakiejkolwiek byłbyś sytuacji,

i cokolwiek recytowałbyś z Koranu

i jakiekolwiek podejmujecie zadanie

kiedy się w tym zagłębiacie.

I nie ujdzie uwagi twego Pana

Nawet ciężar jednego pyłku

-ani na ziemi ani w niebiosach;

ani też coś jeszcze mniejszego od tego,

ani też większego

żeby nie było w Księdze jasnej.

(Sura Jonasz, werset 61)

 

Niewidzialnych gołym okiem mieszkańców ziemi, mikroorganizmów, jest ponad dwadzieścia razy więcej niż tych, które są dla człowieka widoczne. Należą do nich bakterie, wirusy, grzyby, glony, algi i inne organizmy jednokomórkowe.

 

Mikroorganizmy stanowią ważny czynnik, konieczny dla utrzymania równowagi w przyrodzie. Bez nich nie mogłaby się odbyć prawie żadna reakcja chemiczna. Grzyby stanowią pożywienie dla roślin, bakterie, występujące na naszym języku, zapobiegają zatruciom pokarmowym, niektóre bakterie i algi posiadają, podobnie jak rośliny, zdolność przeprowadzania fotosyntezy a jeszcze inne mikroorganizmy potrafią rozkładać cząstki organiczne na substancje wykorzystywane następnie przez rośliny.

 

Jak widać, mikroorganizmy pełnią w przyrodzie wiele bardzo ważnych funkcji. Samo istnienie mikroorganizmów odkryto stosunkowo niedawno dlatego fakt, że wspomina się o nich w Koranie jest niezaprzeczalnym dowodem jego cudowności.

 

 

źródło: “Cuda Koranu” Harun Yahya; Wrzesień, 2002