Home About us Contact
 
Introduceding Islam
Lessons & Lectures Lessons & Lectures
Miracles of Islam
Discovering QuraŽan
Way to Islam
Topics that move
Online Library
Islamic Television
Islamic Links
 
 
 
 
 
    Unbenanntes Dokument

Koran na Temat Początku (Wszechświata)

 

Nauka współczesnej Kosmologii, obserwacyjna i teoretyczna, jasno podaje, że w pewnym momencie cały Wszechświat był niczym innym jak chmurą ‘dymu’ (nieprzezroczystą, gęstą, gazową kompozycją). Jest to jeden z niepodważalnych faktów współczesnej Kosmologii. Naukowcy mogą teraz obserwować nowe gwiazdy formujące się z pozostałości tego ‘dymu’.

 

1

 

Iluminujące gwiazdy, które widzimy w nocy znajdywały się, tak jak cały Wszechświat, w takiej samej ‘dymnej’ materii. Bóg powiedział w Koranie:

"Potem On [Bóg] zwrócił się ku niebu kiedy było ono dymem..."
(Koran, 41:11)

Ponieważ Ziemia i niebiosa powyżej (słońce, księżyc, gwiazdy, planety, galaktyki, itp.) zostały uformowane z takiego ‘dymu’, wnioskujemy, że Ziemia i niebiosa były pojedynczą, jednolitą, niezależną jednością. Następnie z takiego ‘dymu’ zostały one uformowane i oddzielone od siebie. Bóg w Koranie mówi:

"Czyż ci, którzy nie uwierzyli, nie widzieli, iż niebiosa i ziemia stanowiły jedną zwartą masę i My rozdzieliliśmy je..."
(Koran, 21:30)

 

2

Dr. Alfred Kroner jest jednym ze sławniejszych geologów na świecie. Jest on Profesorem Geologii i Przewodniczącym Departamentu Geologii w Instytucie Geonauki w Johanns Gutenberg Uniwersytecie, w Mainz, Niemczech. Powiedział: "Biorąc pod uwagę skąd Muhammed pochodził... uważam, że jest to niemal niemożliwe, że mógł on wiedzieć o rzeczach takich jak ogólny początek wszechświata, ponieważ naukowcy odkryli to dopiero kilka lat temu za pomocą bardzo skomplikowanych i rozwiniętych technologicznych metod."

Powiedział on również: "Wydaje mi się, że ktoś kto nie wiedział nic o nuklearnej fizyce tysiąc czterysta lat temu nie mógł, na podstawie własnego umysłu domyśleć się, że na przykład ziemia i niebiosa pochodziły z tego samego źródła".

 

        Źródło: Planetaislam.com