Home About us Contact
 
Introduceding Islam
Lessons & Lectures Lessons & Lectures
Miracles of Islam
Discovering QuraŽan
Way to Islam
Topics that move
Online Library
Islamic Television
Islamic Links
 
 
 
 
 
   

Droga do islamu- nasz wybór

Wyszukaliśmy kilka historii znanych osobowości z całego świata, które opisują swoją drogę do islamu i uzasadniają, dlaczego zdecydowali się podjąć tą decyzję.

Islam oznacza poddanie się woli Stworzyciela. Ta religia nie jest religią jakiegoś konkretnego narodu ani jakiegoś konkretnego kraju. Wszyscy Prorocy Boga, w każdym czasie i w każdym miejscu, głosili tą samą religię.

Ostatnia i nowo stworzona forma została przekazana Prorokowi Muhammedowi (niech pokój będzie z Nim ) z Arabii. Spełnił On swoją misję w najlepszy sposób i utworzył cywilizację, której podstawą był islam. Arabowie stali się głównym przedstawicielem tego światopoglądu. Dzięki Niemu wyłonili się oni z zapomnienia i stali się mocarstwem, z którym trzeba było się liczyć. Z Arabii religia ta rozszerzyła się na inne narody i kraje. Kiedy jednak Arabowie zaniedbali swoje obowiązki w stosunku do swojego Pana, wyprzedziły ich inne narody i przejęły kierownictwo islamu. Egipcjanie, Hiszpanie, Kurdowie, Berberowie, Turcy, Hindusi, Mongołowie etc. przyłączyli się do wspólnoty wyznawców islamu, nosili jego chorągiew i służyli jego sprawie. Wszyscy wyrobili sobie reputację w swoim czasie.

Islam nie jest monopolem jednego konkretnego narodu. Należy on do całej ludzkości. Kto wie, jakie narody na wschodzie albo na zachodzie dołączą do grona wyznawców islamu w przyszłości.