Home About us Contact
 
Introduceding Islam
Lessons & Lectures Lessons & Lectures
Miracles of Islam
Discovering QuraŽan
Way to Islam
Topics that move
Online Library
Islamic Television
Islamic Links
 
 
 
 
 
   

Чудесата на Корана С тази нова рубрика искаме да представим важността на Корана за мюсюлманите и за целия свят. Коранът (араб. ез.: "често четеното") обобщава всички писмени откровения на Бог (Аллах), които Той предал на части на пророка Мохаммед чрез Ангела Габриел в продължение на 23 години. За разлика от светите писания на другите религии, Коранът се е запазил чист от промени и добавки - сравнения с исторически находки доказват това. Аллах сам е Пазител на тази Книга, както се казва в Корана, сура 15, аят 9:

"Наистина Ние низпослахме Напомнянето и Ние непременно ще го пазим."

Коранът е едно самостоятелно чудо и качествата му ще учудват хората по всяко време и епоха. Тази рубрика ще се опита да представи само една частица от качествата на Корана.

В Корана няма нито едно изказване, което би се противопоставило на сигуните открития в наше време. Той описва голяма част от факти, които са открити едва сега, както и които в момента се изследват.

Свещеният Коран, низпослан преди повече от четиринайсет века, споменава факти, които едва напоследък са открити или доказани от учените. Това дава безспорни доказателства, че Свещеният Коран е истинното слово, изпратено от Аллах и че негов автор не е нито Мухаммед саллеллаху алейхи ва саллам, нито някое друго човешко същество. 


       
| главна страница | чудесата на исляма | карта на сайта |