Home About us Contact
 
Introduceding Islam
Lessons & Lectures Lessons & Lectures
Miracles of Islam
Discovering QuraŽan
Way to Islam
Topics that move
Online Library
Islamic Television
Islamic Links
 
 
 
 
 
   

Чудесата на Исляма

Преди 14 века Аллах изпратил на хората Корана, който е едно напътствие за тях. Той призовал хората да следват тази книга - да се придържат към законите и, за да се спасят. До настъпването на Съдния ден Коранът ще е последната Божия книга, която ще е единственият пътеводител за хората.

Коранът е написан на един обикновен и лесно разбираем език, така че всяко поколение, което живяло от времето, в което бил изпратен Корана до днес, да може да го разбере. Съвършенството на литературната реч, несравнимите качества на литературния му стил и превъзхождащата му мъдрост са същевременно обаче несъмнено доказателства, че той е Божието слово.

Коранът има чудесни свойства, притежава дивни качества, математически чудеса, които доказват, че той е едно директно откровение от Аллах. Към тези спадат научни открития, които ние правим с технологиите на 20-ти век, те обаче са били споменати още преди 1400 години в корана и в изказите на пророка Мохаммед (с.а.с.).

Коранът естествено не е научна книга, но той съдържа много от научните познания, които са изразени в кратък и прецизен стил. Когато коранът бил низспослан, тези открития не били познати на хората и това наново доказва че Коранът наистина е Божие слово.

--- Предговор на комитета по наука в Корана и суната  ---