Home About us Contact
 
Introduceding Islam
Lessons & Lectures Lessons & Lectures
Miracles of Islam
Discovering QuraŽan
Way to Islam
Topics that move
Online Library
Islamic Television
Islamic Links
 
 
 
 
 
   

 Да вярваш и да не вярваш...

Немски учен доказва едно от чудесата на ИслямаХадисите на нашия пророк Мохаммед (Аллах да го благослови и с мир да го дари) и Коранът са описали много от научните събития и факти в човешкия организъм, в природата и.т.н., които едва сега можаха да се открият и докажат - чрез модерните научни изследвания. Безсъмнено, все още има много научни знамения, които ще могат да бъдат открити едва с технологията на бъдещето.

Възвишеният е казал:

Сура 41-53: „Ще им покажем Нашите знамения по хоризонтите (1) и в тях самите (2), додето им се изясни, че това (3) е истината. Нима не е достатъчно, че твоят Господ е свидетел на всяко нещо?“

И в Сура 6-21: „Кой е по-голям угнетител от онзи, който измисля лъжа за Аллах, или взима за лъжа Неговите знамения? Не ще сполучат угнетителите.“ 

Уважаеми читатели, в предстоящата статия бързо ще намерите аргументи, едно ново доказателство, че Мохаммед (Аллах да го благослови и с мир да го дари) е пратеникът на Аллах и че ние би трябвало да не игнорираме знаците Му и да следваме пътя Му.

________________________________________
(1) тоест: навсякъде и във всички посоки
(2) или: между тях самите
(3) (Коранът)- І - Чудото на опашната кост


сн. 1: Steißbein - опашна кост (os coccygis, coccyx)Опашната кост - последната кост на края на гръбначния стълб - е част от човека, която никога не изчезва. Тя дори под земята не се разпада напълно.

В доста от хадисите на нашия пророк Мохаммед (Аллах да го благослови и с мир да го дари) е казано, че опашната кост е произходът на човечеството. И в деня на разплатата (съдния ден) Господ на ново ще сътвори всеки човек от опашната му кост.

Хадисите гласят:


1)  Абу Хураира каза, че пророкът (Аллах да го благослови и с мир да го дари) е казал:

„Всичко от синовете на Адам ще се разпадне под земята, освен опашната кост. Чрез нея човек е сътворен и чрез нея ще възкръсне в съдния ден.“

Предаден от Ал-Букхари, Ан- Нассаии, Абу Дауд, Ибн Маджа, Ахмад в книгата му Ал Муснад и Малек в книгата му Ал Муаттаа. 

2)  Абу Хураира каза, че пророкът (Аллах да го благослови и с мир да го дари) е казал:

„Има една кост у хората, която никога не ще се разпадне под земята. Чрез тази кост човек отново ще бъде сътворен на съдния ден.“ Те попитаха пророка: „Коя е тази кост?“ Той отговори: „Това е опашната кост.“

Предаден от Ал-Букхари, Ал Нассаии, Абу Дауд, Ибн Маджа, Ахмад в книгата му Ал Муснад и Малек в книгата му Ал Муаттаа.


В тези хадиси се намират ясни показания и факти:


  • човекът е сътворен от опашната кост

  • опашната кост няма да се разпадне

  • в съдния ден всеки ще възкръсне от опашната си костСега предстоят научните открития, които потвърждават тези изказвания.- ІІ - Научните факти1.  Стадий на развитие на ембриона

С проникването на един сперматозоид в яйцеклетката, започва развитието на ембриона. Оплодената яйцеклетка започва да се дели: От една стават две, от две четири и.т.н. Деленето на клетките и растежът продължават до образуването на „embryonic disc“, който се състои от два слоя:

1) Ектодерма (Външен епибласт):

Той се състои от бластоциста, която фиксира ембриона към лигавицата на матката, така че ембрионът да може да се снабдява с хранителни вещества от маточната лигавица и кръвта.

2) Ендодерма (Вътрешен зародишен лист):

От който с помощта на Аллах - Всемогъщия - се оформя зародишът. През 15-я ден на долния край на ембриона се забелязва първата жичка, така нареченият „primitive streak“. Тази жичка е със заострен край – първият възел наречен „primitive node“.

Страната върху която се появява „primitive streak“ е позната като гърбът на „embryonic disc“. Всички органи и тъканта се образуват от „primitive streak“ и „primitive node“, както следва:

  • Ектодермата: образува кожата и централната нервна система

  • Мезодермата: образува меките мускули в стомашно-чревния тракт, сърцето, кръвообращението, костите, урогениталната система, подтъканта, лимфната система, далака.

  • Ендодермата: образува стомашната лигавица на храносмилателната система, дихателната система, органите, които принадлежат към стомашно-чревния тракт, пикочния мехур, щитовидната жлеза и ушния канал.

След това “primitive streak” и “primitive node” се откъсват и се отправят към последния гръбначен прешлен и така се оформя опашната кост.

Заключение: „primitive streak“ и „primitive node“ са части от опашната кост, способни са да се развиват и да образуват трите слоя, от които бива оформен зародиша: ектодерма, мезодерма и ендодерма.

Като доказателство за значението на „primitive streak“ при развитието на ембриона британската комисия „ВАРНЕК“ (компетентна по въпроси за оплождането и човешката генетиката) забранява на лекари и научни лица да правят експерименти върху изкуствено в епруветка оплодени ембриони с вече оформен „primitive streak“.


2. Деформация при зародиша като доказателство, че в опашната кост се намират майчините клетки на човека


сн. 2: Тератома в опашната част накрая на гръбнакаСлед появяването и оформянето на зародиша „primitive streak“ и „primitive node“, които се намират в опашния прешлен, запазват качествата си. Ако те сега обаче някак си мутират, би се образувал до зародиша допълнителен тумор (тератома), който представлява дефектен зародиш с някои напълно оформени органи. Така е например възможно при отварянето на горе назования тумор от хирург, да се намерят всички органи - напълно оформени... като например зъби, косми, ръце, крака с нокти и.т.н. (има налични снимки, които ние тук няма да публикуваме). Ето защо се знае, че опашната кост наистина съдържа майчини клетки.


3. Експериментите на Ханс Шпеманн

Учени открили че организацията и подредбата на клетките на зародиша стават чрез „primitive streak“ и „primitive node“. Преди да са оформени тези части не може да започне разграничаването на клетките. Един от най-известните учени, който доказал това твърдение, е немският учен Ханс Шпеманн.

След експерименти с „primitive streak“ и „primitive node“ той открива, че тези организират развитието на зародиша и ги нарича поради това: „The primary organizer“ (главни организатори).

Немският учен започнал експериментите си с земноводни, като имплантирал изрязан „primary organizer“ в друг еднакво голям зародиш под епибластния слой (през първия ембрионален стадий – 3. или 4. седмица).

Това довело до появяването на втора ембрионална композиция от имплантираната част. Имплантираната част повлияла на заобикалящите я клетки в „новата среда“. Така се образувал втори зародиш в тялото на първия зародиш.

сн. 3: Схема за образуването на втори зародиш чрез имплантиране на един "главен организатор". От: Keith L. Moor. The Developing Human4. Клетките на опашната кост не се разлагат и не могат да бъдат повредени

1931 - Шпеманн смила „главния организатор“ (primary organizer) и го имплантира отново; смилането не е повлияло ни най-малко на експеримента; въпреки всичко се е появило второ ембрионално тяло.

1933 - Шпеманн и други учени провеждат повторно същия експеримент, този път обаче сварили „главния организатор“ преди това. Но сега също пораснал втори ембрион. Така било показано, че на клетките в опашната кост не било повлияно.

1935 - Шпеманн получава Нобеловата награда за откритието на „главния организатор“.

Д-р Отман Ал Джилани и Шейх Абд Мажид Аззандани също провели няколко експеримента с опашната кост през рамазан 1424 / 2003 в сградата на Шейх Абд Мажид Аз-Зандани в Сана (Йемен). Един от двата гръбначни прешлена на петте части на опашната кост били горени на пламък от газ върху камъни, докато били напълно изгорени (костите първо били червени след това черни). Те опаковали изгорените парчета в стерилни кутии и ги дали за изследване в най-известната лаборатория в Сана (Al Olaki labaratory). Д-р Сален ал Олаки, професор по хистология и патология към университета Сана, анализирал парченцата и стигнал до заключението, че на клетките на костната тъкан не е било повлияно и че те са преживяли изгарянето (само мускулите, костният мозък и мазната тъкан били изгорели, докато на клетките на опашната кост не било повлияно).Нобеловата награда 1935
"за откритието му на организиращото действие в ембрионалното развитие"

 

Ханс Шпеманн
Германия
Университет Фрайбург в Брайсгау

(1869 – 1941)


Признателността за изследователската дейност на Шпеманн с Нобеловата награда (линк)- ІІІ – Учудващите гледни точки


1)
Преданието на пророка (Аллах да го благослови и с мир да го дари) за опашната кост спада към научно учудващите дела на пророка Мохаммед (Аллах да го благослови и с мир да го дари), понеже ембриологията доказва, че всички части от човешкото тялото и органи произхождат от опашната кост, която е позната като „главен организатор“. Този „главен организатор“ задвижва размножаването на клетките и помага за разграничаването на тъканта, което води до появяването на нервната система в нейната първоначална форма. От тази част, чрез която човекът се изгражда като ембрион, ще бъде също пресъздаден и в отвъдното.

2)
Наново имплантираният, смляният или превареният „главен организатор“ не е повлиял ни най-малко на съответния експеримент. Всеки път се е образувала нова ембрионална композиция. Дори след изгарянето било показано, че на клетките на костната тъкан от опашната кост не било повлияно и че те преодолели без каквато и да е повреда изгарянето. Това също доказва думите на пророка (Аллах да го благослови и с мир да го дари), че опашната кост никога не би се разпаднала или все някога напълно изчезнала.


И Аллах знае по-добре ( Wa Allahu 'alem )Резюме от:

Адел бен Мохаммед Загхдоуд

Way-to-Allah.com
Литература:
1.   Коранът (немски превод): Der Heilige Koran
Der edle Qur'an (und die Übersetzung seiner Bedeutung in die deutsche Sprache) aus dem Arabischen von Scheich Abdullah as-Samit, Frank Bubenheim und Dr. Nadeem Elyas unter Aufsicht des Islamischen Zentrums Aachen, durchgesehen von Dr. Abd ar-Radi Mouhammed Abd Al-Muhsin (König Fahd-Komplex) Herausgeber: König Fahd ibn Abd al-Aziz Al Su'ud von Saudi Arabien
2.   Международната Комисия за Научните Чудеса в Корана и в Сунната (1926 – 2005): http://www.nooran.org
3.   Енциклопедия на чудесата в Корана и Сунната: http://www.55a.net
4.   http://www.islamicmedicine.org/embryoengtext.htm
5.   http://nobelprize.org/medicine/laureates/1935/index.html
6.   [PDF] Ethel Browne, Hans Spemann, and the Discovery of the Organizer ...
7.   Keith L.Moor. The Developing Human, page 54 Human Embryology, 4th edition, page 69
8.   SHO practice of surgery page 102-1 Sabiston-text book of surgery, 16th edition page-2
10. Human embryology 4th edition page 196- 3
       
| главна страница | чудесата на исляма | новооткрити чудеса | карта на сайта |