Home About us Contact
 
Introduceding Islam
Lessons & Lectures Lessons & Lectures
Miracles of Islam
Discovering QuraŽan
Way to Islam
Topics that move
Online Library
Islamic Television
Islamic Links
 
 
 
 
 
   

Пътят към исляма

Тук сме събрали за вас историите на известни личности от цял свят, в които те описват пътя си към Исляма и обясняват, защо са направили този избор.

В Исляма се има напредвид, че Бог напътства всички хора. Товане е религията на един определен народ. Тя не принадлежи на никоя определена държава. Всички Божии пророци, по всяко време и на всяко място, са проповядвали тази религия.

Последната и ново-създадена форма е била низпослана на пророка Мухаммед от Арабия. Той изпълнил задачата си по най-добрия начин и постигнал създаването на една цивилизация на основите на Исляма. Арабите се превърнали в основните носители на това вероизповедание. Благодарение на него изплували от забравата и се превърнали в една световна сила, на която нямало как да не се обърне внимание. И така от Арабия тази религия била разпространена и сред други народи и държави. Но когато арабите занемарили задълженията си към Господаря си, други народи ги изпреварили и поели водачеството на Исляма. Египтяни, испанци, селджуци, кюрди, бербери, турци,индийци, монголци и  т.н. се присъединили към ислямската общност, носили знамето на Исляма и му служели. Всички те станали известни по времето си.

Ислямът не е монопол на определен народ. Той принадлежи на цялото човечество. Кой знае, още колко народи на Изтока и на Запада ще приемат Исляма.