Home About us Contact
 
Introduceding Islam
Lessons & Lectures Lessons & Lectures
Miracles of Islam
Discovering QuraŽan
Way to Islam
Topics that move
Online Library
Islamic Television
Islamic Links
 
 
 
 
 
   

За какво е обрязването?Едва през 49 година след Исус (мир нему) един църковен събор решил: "Който приеме християнството, не е нужно да се обрязва."...


Обрязването в исляма

1. Определение


Премахването на препуциума (предната кожа) при мъжкия полов член.

2. Исторически причини

В пре-ислямското време били обрязвани както мъжете така и жените. Обрязването на мъжете на арабски се обозначава с "хитан", а на жените с "хафд". Въпреки,че в Корана няма аят за обрязването, то се приема за символ на мюсюлманите.

Според преданията пръв се обрязал пророка Ибрахим (Абрахам) на 80 годишна възраст:

Абу Хурайра (Аллах да е доволен от него) предава, че пратеникът на Аллах (с.а.с) казал: "Абрахам, Аллах да е доволен от него, сам се обрязал на 80 годишна възраст и за тази цел използвал секира." (Бухари : 780)

Тъй като евреите също признавали Абрахам за техен родственик, последвали примера му и също практикували обрязването. Това не се променило до пророка Иисус. Християните за съжаление обаче тълкували "хитан" като пречистване на сърцето и не практикували обрязването.

Абу Хурайра (Аллах да е доволен от него) предава, че пророкът (с.а.с) казал: Към фитрата (при създаването на човека) принадлежат 5 неща: обрязването, бръсненето на срамните косми, рязането на мустаците, рязането на ноктите (на ръцете и на краката) и премахването на космите под мишниците." (Бухари : 1216)

Обрязването е една престара заповед в откровените религии, произлизаща от Абрахам (Аллах да е доволен от него). В юдаизмът е известно, че "целият мъжки пол у вас да бъде обрязан" (вж. Мойсей 1, глава 17). Библията (Мойсей 1, 21) говори също за обрязването на Исаак. Този закон бил приложен при Исус (мир нему) - „Като се изпълниха осем дена, за да бъде обрязан Младенецът, дадоха Му името Иисус, наречено от Ангела, преди да се зачене Той в утробата.“ (Лука 2, 21). Това е доказателство,че обрязването е закон и в Християнството. Чак през 49 година след Исус (мир нему) църковният събор решил: "Който приеме християнството, не е нужно да се  обрязва." При това чрез намесата на хората – както и при други примери за промени въведени от християнската църква – била отменена една Божия заповед. Християнска Европа се събудила, но не в религиозен, а в научен смисъл, когато забелязала, че европейците заболяват от рак на пениса и на матката, а тези болести са рядкост при евреите и мюсюлманите (които запазили закона за обрязването). В Европа премахват препуциума от медицински и хигиенични причини (понякога плаща дори застраховката).

Пророкът Мухаммед Мустафа (с.а.с) казал: "Има четири дела, които са собственост на пророците: да се обрязват, да се парфюмират, използването на мисвак (ориенталска четка за зъби, която е направена от материала на дървото олденландия) и женитбата. (предадено от Тирмизи, Ахмeд бин Ханбал, Мюснед)

Съществуват предания, че някои от пророците са били родени обрязани.

Към тях се числят: Адам, Сит, Нух, Сам, Идрис, Муса, Салих, Лут, Йозеф (син на Якоб), Саломон, Яхя, Иисус и Мухаммед (Аллах с мир да ги дари.)


3. Обрязването в ислямската правна система (Фикх)

В ислямското право важи: Ако ползата от една причиняваща болка операция е по-голяма от вредата, тогава тази операция трябва да се направи. Обрязването следва този принцип.

Няма определена възраст, в която трябва да се извърши обрязването, но е прието децата да бъдат обрязани към 7 до 10 година.

Обрязването е задължение на всеки баща. Той трябва да извърши обрязването (б.пр.: да заведе сина си на лекар, който да го извърши). При обрязването трябва да бъде премахнат поне половината от препуциума.

Според четирите учения в Исляма (Абу Ханифа, Шафии, Малик, Ханбали) за "хитан" важи следното:

- При Абу Ханифа и Малик това е сунна му`акада (излизащ от границите на стриктно задължителното, базиращ се върху сунната вид Бого-отдаденост). Това означава, че е непременна суна.

- За Ханбал обаче е Уаджиб*

- За Шафии обрязването е Уаджиб

За определението на „сунна”:

Сунната е следването на пророка Мухаммед (с.а.с) по отношение на делата му, изказванията му или нещата, които е одобрил, без да ги изговори.


4. Край

Както се вижда, обрязването в Исляма не се основава само на някаква обикновена традиция, тъй като много пророци били родени вече обрязани. Това, че пророците са се родили обрязани или се обрязвали, показва значението на "хитан" в Исляма. Ученият Хаттаби казва: "Въпреки, че хитан се слага сред сунната, то се признава от много учени като Уаджиб."


* Допълнение:

Обрязването се е практикувало от първия пророк Адам до последния Мухаммед и от тогава насам се прави от всеки мюсюлманин.

Бог не показва чрез пророците си неща, които са маловажни или ненужни за човечеството. Въпросът тогава е: Каква е ползата от обрязването?

Медицината е доказала, че обрязването е нещо много важно, защото предпазва от много заболявания на половите органи. Все още обаче не знаем какви други предимства ще бъдат доказани в бъдеще, с развитието на медицината.

Като мюсюлмани знаем, че когато Аллах (Бог) ни препоръчва нещо, то това със сигурност е от полза за нас и за човечеството. Но ние не изпълняваме препоръките Му, защото са ни от полза, а защото Аллах ни ги дава. Мюсюлманите преди 1000 години не са познавали медицинските предимства на обрязването, но са го извършвали, защото Аллах го е препоръчал. Те казвали: "Ние Те чухме и изпълняваме Твоята Воля."

Пророкът Мухаммед (с.а.с) живял през 7 век сл. Хр. Той никога не е учил медицина, бил е дори и неук, тоест не е могъл дори да чете. Но веднъж казал: “Черният кимион е лек за всичко (болести и.т.н.), освен за смъртта.”

В днешно време химиците изготвят дипломни работи и изследвания за черния кимион и са открили чак през 20 век, каква полза има от него.

В Корана пише: ”И това, което създаде за вас по земята в различни цветове... В това има знамение за хора поучаващи се.” (16:13)

Аллах казва в Корана: „Баграта на Аллах! А кой е по-хубав от Аллах по багра? Само на Него служим.” (2:138)


Уаджиб = задължение

Хитан = обрязване

Този реферат е държан от Седрик Пойет

Али Тюркменоглу, Ислямски науки, Университет „Фридрих-Александер” ЕрлангенПреработено от Way-to-Allah.com
       
| главна страница | теми, които ни вълнуват | карта на сайта |