Home About us Contact
 
Introduceding Islam
Lessons & Lectures Lessons & Lectures
Miracles of Islam
Discovering QuraŽan
Way to Islam
Topics that move
Online Library
Islamic Television
Islamic Links
 
 
 
 
 
   

Обяснения, Становища и Гледни точки

В този рубрика искаме да представим максимите на Исляма, приложението и оправданието им. Често се дискутира - даже и на не обществени места - по важни теми, които се водят от незнанието и погрешните информации за ислямските права и правила. Стига се до недоразумения и много от хората осъждат определени събития – без да имат необходимите знания и усет за тази религия.

Също така често остават отрицателни асоциации, напр. чрез сензационната преса в подсъзнанието.  На насилието и тиранията се гледа като на нещо типично ислямско, въпреки че това са по скоро обичаи и традиции, и би трябвало да се дистанцират от самия Ислям.

Рядко се описва, колко положително се отразява ислямското право върху съжителството на обществото.

Тъй като това е една доста сложна област, нуждаеща се от значителни знания, преди да е възможно определени събития да се разглеждат от правилната им гледна точка, се надяваме, че чрез тази рубрика ще можем да помогнем за разясняването им. За да може Ислямът да получи подобаващата му стойност и уважение и сред не-мюсюлманите.   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Ако имате въпроси или притежавате текстове с други теми и желаете да ни подкрепите, може да се обърнете към нас на следния адрес:
info@way-to-allah.com