Home About us Contact
 
Introduceding Islam
Lessons & Lectures Lessons & Lectures
Miracles of Islam
Discovering QuraŽan
Way to Islam
Topics that move
Online Library
Islamic Television
Islamic Links
 
 
 
 
 
   

Rruga drejt Islamit, zgjedhja jonë!!

Ne kemi mbledhur një kolleksion histori të prominentëve prej gjithë anëve të botës për ju, të cilet tregojnë rrugën e tyre drejt Islamit dhe japin shkaqe se pse e kanë zgjedhur Islamin si fe dhe si menyrë jete.

Islami do të thotë se Zoti i udhëzon njerëzit. Nuk është fe e një kombi të vecantë. Nuk është fe e lidhur në një vend. Të gjithë profetet e Zotit në të gjithë kohërat dhe vendet e kanë shperndarë dhe ligjëruar ketë fe.

Shpallja më e fundit i është shpallur Muhammedit a.s në Arabi. Ai e mbaroi misionin e tij dhe hapi civilizim nën fundamentet e Islamit. Populli arab ishte ndjekës më i madh i kësaj menyre jete. Ata u kthyen prej erresire në dritë dhe u bënë një popull të cilet u përmenden. Duke filluar nga Arabia, Feja islame filloi të shperndahet edhe neper shtete dhe popuj të ndryshem. Por kur arabet e neglizhuan fenë e tyre dhe i lanë mbas obligimet e tyre qe i kishin ndaj Zotit, popujtë tjerë e moren fronin dhe e ngriten flamurin e Islamit si p.sh Egjipti, Spanja, Turqia, India, etj, erdhen së bashku në Islam dhe e ngriten flamurin islam.

Islami nuk është eksluzive për ndonjë person apo një grup personash, por i takon gjithë njerëzimit. Zoti e din më se miri se njerëzit e lindjes apo ato te perendimit do të kapen per Islam.