Home About us Contact
 
Introduceding Islam
Lessons & Lectures Lessons & Lectures
Miracles of Islam
Discovering Qura“an
Way to Islam
Topics that move
Online Library
Islamic Television
Islamic Links
 
 
 
 
 
   

Sqarime, Ekspozim, Mjedis

Në ketë rubrikë ne duam të prezentojm tekste dhe materiale themëlore të Islamit, realizimet e tyre në jeten e perditshme dhe justifikime. Ekzistojnë diskusione të shumta për tema të rëndësishme. Këto diskutime (thashethëme dezinformata) vijnë nga shkaku i dijes se ulët, ose dezinformata për ligjin Islamik.

Shpesh ndodhen gjëra negative në kokat e njerëzve, si p.sh nga shtypi negativ. Dhuna është bërë diçka tipike për Islamin, kjo nuk ka të bëjë me Islamin.

Rrallë paraqitet ligji islam, i cili regullon jetën e një shoqërie në menyrë më të mirë. Kjo është një temë shumë komplekse, dituria duhët të jetë ngritur para se të bisedohët për ketë çeshtje. Ne shpresojm, se në ketë rubrikë mundemi të japim një kontribut të mirë. Në ketë menyrë islami bëhet më i vlefshëm dhe më i rëndësishem, më të vërtetë e meriton, edhe prej jo muslimanëve.