Home About us Contact
 
Introduceding Islam
Lessons & Lectures Lessons & Lectures
Miracles of Islam
Discovering QuraŽan
Way to Islam
Topics that move
Online Library
Islamic Television
Islamic Links
 
 
 
 
 
   

Cuda Islamu

Allah zesłał przed 1400 laty Koran, aby wskazać ludziom właściwą drogę. Tym samym wzywa On ludzi do podążania tą drogą w celu zbawienia. Aż do Dnia Sądu Ostatecznego będzie Koran ostatnim objawionym słowem bożym oraz jedynym właściwym przewodnikiem człowieka.

Aby każde pokolenie, zaczynając od momentu objawienia Koranu aż po dzisiejsze czasy, mogło go zrozumieć, został on napisany prostym językiem. Niepodważalnymi dowodami na to, że jest on słowem bożym, są doskonałość języka literackiego, nieporównywalne właściwości stylu językowego oraz przewyższająca mądrość.

Koran ma wiele wspaniałych cech, opisuje cuda z dziedzny matematyki, które dowodzą, że jest on bezpośrednim objawieniem pochodzącym od Allaha. Odkrycia naukowe, których dokonano dopiero w XX wieku w wyniku zastosowania nowoczesnych technologii, zawarte są w Koranie oraz w wypowiedziach Proroka Muhammeda (niech pokój będzie z nim) sprzed 1400 laty.

Oczywiście nie jest Koran książką naukową. Mimo to zawiera on opis wielu odkryć naukowych naszych czasów, czyli takich, które w okresie objawienia Koranu nie były znane. Jest do kolejny dowód na to, że jest on prawdziwym słowem pochodzącym od Boga.

Po pewnym czasie rubryka „Cuda“ będzie uzupełniona.